Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Site Apartman Yönetimi

Site Yönetimi

Site ve Apartman Yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Beşinci Bölümü”nde “Anagayrimenkulün Yönetimi” başlığı altında site ve apartman yönetimi ile ilgili kurallar yer almaktadır. Beşinci Bölüm Anagayrimenkulün Yönetimi A) Genel kurul: Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır. B) Yönetim planı: Madde 28 […]

Okumaya devam et