Kiracının Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü Nedir?

Kat Mülkiyetinde karşılaşılan sorunlardan birisi de giderlere katılım yönünden malik kiracı ilişkisidir. Yakın zamanda çok sayıda bağımsız bölümü içeren siteler kurulması, bu büyük ortaklıkların yönetimi ile ilgili sorunlar doğmasına neden olmuştur. 1965 yılında kabul edilen Kat Mülkiyeti Kanununa yapılan ilaveler de bu sorunların çözümü için yeterli olamamıştır. Karşılaşılan sorunlardan birisi de giderlere katılım yönünden malik […]

Okumaya devam et

Kimlik Bildirme Kanunu

Kimlik

KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası: 1774 Kabul Tarihi: 26/06/1973 Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1973 Resmi Gazete Sayısı: 14591 Madde 1 – Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre […]

Okumaya devam et

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Site Apartman Yönetimi

Site Yönetimi

Site ve Apartman Yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Beşinci Bölümü”nde “Anagayrimenkulün Yönetimi” başlığı altında site ve apartman yönetimi ile ilgili kurallar yer almaktadır. Beşinci Bölüm Anagayrimenkulün Yönetimi A) Genel kurul: Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır. B) Yönetim planı: Madde 28 […]

Okumaya devam et